Jdi na obsah Jdi na menu
 


Schůze výboru ze dne 13. 9. 2010

 

Zápis ze schůze výboru SVJ 4/2010, konané dne 13. 9. 2010 od 20:00h
 
Přítomni:
        Za výbor: J. Michálek, P. Rychtařík,
        Hosté:        I. Klásek,
Omluveni:         R. Šoch,
Neomluveni:     nikdo
 
1)      Výbor vzal na vědomí změnu majitelů bytů č.27, 29, 49, 53.
2)      Výbor vzal na vědomí demisi dvou členů výboru:
       Martina Zborníka (ukončení členství v SVJ v důsledku výměny bytu) ke dni 2.7.2010
a Marcely Kunčarové (dočasná změna pobytu) ke dni 2.9.2010 
Výbor bude nadále pokračovat v činnosti, v souladu se stanovami SVJ, složený ze zbývajících tří členů. Výbor po předchozí dohodě zvolil novým místopředsedou pana Rostislava Šocha.
Složení výboru : Předseda:          Petr Rychtařík
                            Místopředseda: Rostislav Šoch
                            Člen výboru:     Ing. Jiří Michálek, CSc.
3)      Zatékání do bytu č.64 při extrémně prudkých a vydatných srážkách.
Na základě prohlídky střechy byly zjištěny defekty v těsnění stříšky společných balkonů, a to v místě kontaktu oplechování s fasádou domu. Stříška bude přetěsněna.
4)      Zatékání do sklepů č.45 a č.60.
Výbor pověřil správce, pana Kláska, k opětovnému uplatnění reklamace u firmy SK Stav, s.r.o., která prováděla opravu lodžií a vstupů domu, včetně obložení.
5)      Rekonstrukce výtahů

             V červenci 2010 byla zhotoviteli, firmě Bestlift, s.r.o., zaplacena záloha ve výši 278.190,-Kč.

 

Dne 13.9.2010 byly zhotoviteli předány písemné souhlasy vlastníků s rekonstrukcí, a to v počtu 81.65% (potřebné minimum bylo 75%). Firma Bestlift podá neprodleně příslušnému stavebnímu úřadu žádost o vydání stavebního povolení.

 
Během října bude firmě Schindler vypovězena (s tříměsíční výpověďní lhůtou) smlouva o provádění servisu výtahů. Servis následně převezme firma Bestlift.
6)      Drobné opravy
Správce domu, pan Klásek, zajistí opravy poškozených dveří (utržené panty), a to v 8.patře, v přízemí a ve sklepě. Dále opatří těsněním dveře od chodbiček v přízemí (v zimě profukuje od otevřených vchodových dveří). Ve sklepě bude opravena utržená konstrukce nesoucí kabeláž. Na fasádě domu pod nájezdovou rampou budou vyměněny větrací mřížky.
7)      Problémy s kvalitou dodávky teplé vody dne 10.9.2010 (nízká a kolísavá teplota, rezavá voda)
Došlo k poruše na tepelném výměníku v domě. Pan Brotánek zajistil jeho výměnu.
Výbor se všem vlastníkům a nájemníkům omlouvá za Tuto nenadálou nepříjemnost. Výbor sám však nebyl o chystané výměně předem informován.
8)      Výbor dále projednal plán nezbytných akcí na rok 2011.
Kromě realizace rekonstrukce výtahů bude třeba zajistit
 - rekonstrukci popelnicových stání
 - odstranění anténního kabelu pro sousední dům
 
 
 
Zapsal: P. Rychtařík                                           Za správnost:
 
                   
                                                                                                   ____________________________________
Ověřil:   J. Michálek                                                                                 Petr Rychtařík
                                                                                                                  předseda SVJ