Jdi na obsah Jdi na menu
 


Schůze výboru ze dne 13.6.2013

3. 7. 2013

 Zápis ze schůze výboru SVJ 3/2013, konané dne 13. 6. 2013 od 20:00h,

v kanceláři domu U vlečky 7
 
        Přítomni:
        Za výbor:   P. Rychtařík, J. Michálek, J. Krejčiřík
              Hosté:   Blažková, Bičanová, Vdovynovi
 
1)      Dotaz vlastníků na záření z antén
        Výbor byl osloven vlastníky a obyvateli devátého patra ohledně zdravotní zátěže jejich bytů zářením z anténních vysílačů umístěných na střeše našeho domu. Výbor doložil zdravotní nezávadnost zařízení aktualizovanou dokumentací operátorů antény provozujících. Dále upozornil na zákonnou i smluvní povinnost operátorů dodržovat hygienické normy při provozu, opravách nebo výměnách jednotlivých antén. Podle obyvatel bytů 9. patra však byla písemná dokumentace nedostatečná. Proto byli pozváni na zasedání výboru, kde jsme společně diskutovali problematiku vysílacích technologií na střeše našeho domu. Vlastníci požádali o zajištění nezávislého měření emisí škodlivého záření produkovaného technologiemi na střeše našeho domu příslušnou hygienickou stanicí. Vzhledem k tomu, že příjmy z provozu antén jsou pro daňové účely rozpočítávány mezi všechny vlastníky a automaticky plynou do fondu oprav, navrhuje výbor přednést toto téma na shromáždění vlastníků s tím, že bude-li většina pro, stanou se náklady na nezávislé měření součástí rozpočtu a výbor ve spolupráci se správcem domu měření zajistí.
 
2)      Zabezpečení sklepních prostor
       V návaznosti na vykradení sklepů, o kterém byli vlastníci informováni formou e‑mailové korespondence, byly navrhovány různé druhy zabezpečení (mříže, čipové karty, kamerový systém). Výbor se rozhodl zabezpečit sklepní okénka instalací mříží jako rychlou, jednoduchou a přitom účinnou a nenákladnou formu zabezpečení sklepních prostor. S tímto řešením souhlasila i většina vlastníků.
Zároveň jsme požádali o cenové nabídky na čipový systém, který by kromě hlavních vchodových dveří do domu zabezpečoval týmž čipem i přístup do sklepů. Podrobnosti podle došlých nabídek budou vlastníkům k dispozici na nástěnce, respektive webovských stránkách SVJ. 
 
3)      Odprodej pozemků
    Výbor nechal zaměřit pozemek kolem domu, pro další jednání s městkou částí, a to ve dvou variantách. Jednak podle návrhu městské části s odkupem pozemku okolo našeho domu jako celku, jednak samostatný odkup pozemku pod kontejnerovým stáním. Rozhodnuto bude podle ceny pravděpodobně na dalším jednání shromáždění vlastníků.
4)      Průsaky v devátém patře
     Při velkých deštích v posledních dnech se objevily významné průsaky v devátém patře u schodiště. Správce situaci řeší v návaznosti na průsaky do sousedního bytu č. 64, které se v menší míře nepravidelně vyskytovaly již dříve. Oprava bude provedena v co nejkratší době a bude řešena jako oprava havarijního stavu.
Zapsal:  P. Rychtařík                                                                    Za správnost:
 
                                                                          
Ověřil:  Ing. J. Michálek Csc.                                   Petr Rychtařík
              místopředseda  SVJ                                 předseda SVJ