Jdi na obsah Jdi na menu
 


Schůze výboru ze dne 16.4.2009

Zápis z jednání výboru ze dne 16.4.2009 v 18:00

 

 

Přítomni: Rychtařík, Kunčarová, Šoch, Zborník, Michálek

 

Výbor se sešel v novém složení a předseda p. Rychtařík za celý výbor poděkoval odstoupivším členkám pí. Humhalové a sl. Novákové za spolupráci a rozloučil se s nimi.

 

Program:

1.       Ustavení funkcí pro jednotlivé členy výboru

Členové výboru se dohodli, že funkce předsedy a místopředsedy budou zachovány beze změny. Podrobnější informace o kompetencích jsou vyvěšeny na nástěnce a na:

www.uvlecky.estranky.cz

2.       Pořádek na chodbách u bytů

o      Výbor vzal na vědomí a projednal upozornění pí Humhalové na zaplněnost chodeb u bytů a P.Rychtařík a sl. Kunčarová byli výborem pověřeni toto prověřit a osobně požádat nájemníky, kteří mají na chodbách uskladněná kola, kočárky a další věci o jejich odstranění, a to nejen z bezpečnostních důvodů, ale i pro umožnění řádného úklidu. Výbor nabízí variantu vytvoření kočárkárny/kolárny z bývalé sušárny č. 2.

3.       Samozamykací zámek na hlavní vchodové dveře do domu

o        Výbor se dohodl, že zajistí cenovou poptávku a na základě nabídek rozhodne o případném dalším postupu.

4.       Zvonky

Pan Šoch prověří s firmou možné varianty řešení opakujících se problémů s domácími telefony.

5.       Schodiště a domovní dveře

Výbor rozhodl o úpravě posledního schodu v přízemí tak, že překážející roh schodu bude seříznut do oblouku. Protože v současnosti nelze zajistit domovní dveře v poloze „otevřeno“, bude provedena úprava v podlaze tak, aby toto bylo umožněno.

6.       Problémy s TUV

Bude kontaktována firma Brothánek a požádána o prověření stavu výměníku, především filtrů a jejich případné vyčištění.

7.       Boční parkoviště

Bude prověřena možnost montáže světelného čidla, případně kamerového sytému – Policie ČR, Městská policie Praha 12, Městská část Praha 12.

8.       Ostatní

Výbor žádá vlastníky bytů:

o        aby oznamovali změny v bytech, především počet obyvatel kvůli úpravě předpisu záloh.

o        o včasné placení měsíčních záloh tak, jak to bylo odsouhlaseno shromážděním a tak jak je to zapsáno v nových stanovách. Nové stanovy jsou vyvěšeny na nástěnce, na webových stránkách společenství.

o        aby nevyhazovali nedopalky z oken a udržovali pořádek u popelnic.

Vzhledem k rozmáhajícím se problémům s poškozováním a vykrádáním automobilů v okolí našeho, výbor prosí vlastníky nájemníky o spolupráci. Pokud uvidíte nějakou nesrovnalost nebo něco podezřelého, kontaktujte prosím Policii ČR, případně Městskou policii Prahy 12.

Výbor opětovně projednal stížnosti týkající se kouření ve společných prostorách domu, rušení nočního klidu vrtáním a jinými hlučnými činnostmi, a prosí nájemníky o dodržování nočního klidu, které máme ve stanovách.

www.uvlecky.estranky.cz

 

Zapsala:

Kunčarová, v Praze dne 27.4.2009