Jdi na obsah Jdi na menu
 


Schůze výboru ze dne 17.2.2011

23. 2. 2011

 

Zápis ze schůze výboru SVJ 1/2011, konané dne 17. 2. 2011 od 20:00h
 
Přítomni:
        Za výbor: J. Michálek, P. Rychtařík, R. Šoch
             Hosté:   I. Klásek,
  
1)      Ve dnech 10. a 11. ledna provedli členové výboru spolu s panem Kláskem odečet stavu vodoměrů. Podle zjištěných spotřeb pak bylo vypracováno (pan Klásek) a začátkem února předáno vlastníkům jednotek vyúčtování za rok 2010.
      
2)      Výtahy
Stavební úřad vystaví stavební povolení na rekonstrukci výtahů v průběhu  měsíce března 2011. Vzhledem ke stavební náročnosti a v důsledku postupného kladení dalších požadavků (Stavební úřad, Technický inspektorát práce) trvalo stavební řízení výrazně déle, než bylo původně v plánu. Vzniklé zpoždění ovlivnilo předběžný harmonogram výstavby stanovený firmou BestLift s.r.o.:
 
 

Zahájení   rekonstrukce 1. výtahu
25.7.11            
30 týden
Ukončení rekonstrukce 1. výtahu
16. 9. 11
37. týden
Zahájení   rekonstrukce   2. výtahu
19. 9. 11
38 týden
Ukončení rekonstrukce 2. výtahu      
11.11.11          
45.týden       

 
 
Výbor SVJ vzal tyto termíny výstavby na vědomí. Zároveň konstatoval, že postup firmy Bestlift odpovídá dohodnutým smluvním podmínkám a že rekonstrukce prvního výtahu v průběhu letních prázdnin je vyhovující s ohledem na nižší frekvenci pohybu obyvatel v domě.
 
3)      Popelnicové stání
Výbor SVJ zahájí jednání s městskou částí Prahy 12 o zápůjčce stávajícího pozemku pro popelnicové stání. Po uzavření dohody o zápůjčce může být provedena rekonstrukce současného zastřešení a oplocení stání. Rekonstrukce se plánuje v rozsahu kompletního oplocení s uzamykatelným přístupem včetně úpravy pro zabránění pohybu kontejnerů na tříděný odpad.   Výbor se pokusí vyjednat s MČ Praha 12 odstranění současných konstrukcí na náklady MČ a  snížit tak celkové náklady
Správce, pan Klásek, byl pověřen aktualizací dřívější nabídky na stavbu uzamykatelného popelnicového oplocení.a získáním nabídek od alespoň dalších dvou firem.
 
4)      Poskytování služeb (internet, TV, security) firmou Planet A
Výbor již v loňském roce oslovila firma Planet A s nabídkou připojení vysokorychlostního internetu pomocí optického kabelu. Výbor uvítal tuto nabídku a podepsal souhlas s přivedením kabelu a s umístěním rozvaděče s potřebnou technologií v prostorách domu, a to na náklady firmy Planet A.. Planet A zatím vyřizuje potřebná povolení s MČ Praha 12. Než bude optický kabel fyzicky přiveden do domu, nabízí firma připojení k internetu pomocí vzduchem šířeného signálu (stejně jako 802.cz) Výbor souhlasí s případným umístěním přijímače na střechu, pokud firma Planet A získá potřebný souhlas telefonních operátorů v souladu s telekomunikačním zákonem a smlouvami, které jsou mezi SVJ a jednotlivými operátory uzavřeny.
 
5)      Protiskluz na vstupní schodiště
Výbor pověřil pana Kláska  instalací kvalitních protiskluzových pásek na schodiště, jakmile to dovolí počasí. Po dokončení rekonstrukce výtahů plánujeme provést celkový protiskluzový nátěr na vstup do domu i obě schodiště.
 
6)      Drobné opravy
Pan Klásek zajistí opravu odlepených dlaždic na schodištích a opravu nájezdu na rampu z kvalitního asfaltu.
Výbor se pokusí umístěním informačních tabulek připomenout všem obyvatelům našeho domu nutnost minimalizovat a třídit odpad a při větrném počasí dovírat řádně domovní dveře, respektive se o jejich dovření přesvědčit.   (Zajistí Michálek)
Výbor pro lepší informovanost obyvatel rozšíří nástěnku nad schránkami u vchodu do domu.
 
 
 
 
 
 
Zapsal: P. Rychtařík                                           Za správnost:
 
 
 
 
 
 
                                                                                       _____________________
Ověřil: J.Michálek                                                                      Petr Rychtařík
                                                                                                předseda SVJ