Jdi na obsah Jdi na menu
 


Schůze výboru ze dne 17.9.2008

17. 9. 2008

 

  Zápis z jednání výboru ze dne 17.9.2008 v 19:00

 

Přítomni: Humhalová, Nováková, Šoch, Rychtařík, Václavík (opustil schůzi po projednání bodu 1)

 

Program:

1.       Kontrola prací zadaných správci/informace od správce

 • Oprava střechy (havarijní stav – zatéká) – byt # 69 – p. Vdovyn – p. Václavík objednal komořanskou firmu Chamrád, která zajistí zaizolování a oplechování prostoru nad lodžií.
  P. Václavík zajistí dohled a převzetí prací. Termín: do konce září 2008.
 • Výměna vodoměrů – na konci 2008 končí garance vodoměrů teplé vody. Výbor diskutoval variantu výměny obou vodoměrů najednou (vodoměrům studené vodu končí garance v roce 2009). Vzhledem k finanční náročnosti a již vynaloženým finančním prostředkům na jiné nutné opravy v domě se výbor rozhodl provést výměnu pouze vodoměrů teplé vody. Výbor zároveň rozhodl o namontování nových vodoměrů (ne repasovaných), protože mají lepší „ochranu proti magnetu“. P. Václavík zajistí servisní firmu a co vyjedná co možná nejlepší finanční podmínky (slevu za odkup starých vodoměrů, množstevní slevu apod.). Práce proběhnou během října či listopadu 2008 – dle dohody s dodavatelem, zhruba během dvou pracovních dnů (s termíny i po 17 hodině). Majitelé bytových jednotek budou včas vyzváni ke zpřístupnění stoupaček. Výměna vodoměru trvá cca 10 min. Tato výměna je povinná (!!!). Všichni, kdo v uvedeném termínu nebudou schopni byt zpřístupnit si domluví náhradní termín přímo s dodavatelem.
 • Osvětlení v 9. patře – společná chodbička bytů # 69 a 70 – po rozdělení původního 3+1 společností PSN na dvě samostatné bytové jednotky vznikla před těmito chodbička, do které není zavedeno osvětlení. Vzhledem k tomu, že jde o společné prostory domu, je nutné nechat je osvětlit na náklady SVJ. P. Václavík zajistí služby p. Dejla, který zajistí osvětlení a vypínač v tomto prostoru.
 • Revize elektroinstalace a zprovoznění nouzového osvětlení společných prostor domu – p. Václavík získává detaily o současném stavu rozvodů a pravděpodobné náklady na opravy. V případě nových informací tyto bude konzultovat s P. Rychtaříkem za výbor. Další kroky budou projednávány operativně.
 • Izolace základů domu – p. Václavík oslovil tři firmy. Dvě nabídky (ve výši cca 500 tisíc CZK) výbor prostuduje. Třetí oslovená firma nabídku vůbec nedodala.
 • Nájezdová rampa – výbor, zejm. prostřednictvím K. Humhalové, získal 100 % souhlasů se stavbou.  V současné době má výbor k dispozici jednu nabídku (ve výši cca 140 tisíc CZK bez zednických prací pro usazení rampy), které jsou majitelům bytových jednotek k nahlédnutí na vyžádání. Obracejte se na nás prosím písemně, prostřednictvím e-mailové adresy SVJ (svj.uvlecky@gmail.com) nebo schránky výboru. P. Rychtařík oslovil ještě další 2 firmy, které nabídky teprve zpracovávají. Stavební povolení vyprší v 05/2009, do té doby je nutno začít se stavbou. Stavební práce (vybraného dodavatele) zkontroluje
  a převezme p. Václavík. On také zajistí případné jednání o vícepracích, budou-li nutné.
 • Spolupráce s firmou Krtek – došlo k přetěsnění kohoutů ústředního topení + výměně jednoho ventilu. Klíče od místnosti s výměníkem má v současnosti pouze p. Krtek. Zde je v podlaze díra – p. Václavík byl výborem požádán, aby s p. Krtkem domluvil zakrytí díry dřevěnými prkny, aby nedošlo k nějakému úrazu.

 

2.       Nedoplatky vlastníků bytových jednotek

R. Šoch a P. Rychtařík budou mít jednání s p. Kláskem o možném systému rozdělení financí SVJ na 3 skupiny – FO, spoření na výtahy, zálohy na služby.  Zároveň se pokusí vyřešit reklamaci vznesenou paní Marešovou. Informují p. Kláska o změně v bytě # 33 – nově 1 osoba, aby mohl zpětně od 01.09.2008 zajistit nový předpis záloh. Zároveň projednají současný stav nových nedoplatků a vývoj v nedoplatcích z minulých let, jak o nich bylo informováno na shromáždění. Výbor znovu apeluje na všechny, kteří potřebují řešit nejasnosti v platbách záloh, aby se obraceli přímo na pana Kláska, GSM: 777 253 822, aby výbor nemusel informace zprostředkovávat (mohlo by docházet k dalším nedorozuměním).

 

3.       STA

Úprava STA na přijímání digitálního signálu byla provedena v srpnu 2008. Vzhledem
ke komplikacím (havarijním stavům), které se následně projevily – částečná nebo úplná ztráta analogového signálu v některých bytech – bylo potřeba zkontrolovat všechny rozvody a zásuvky. Zcela pořádku byly pouze 3 byty. Někde byly kabely zasekány do zdi, jinde zcela zkorodované zásuvky nebo nahrazené novými s neodborným zapojením. Tyto dodatečné opravy bohužel navýší původně stanovenou cenu. Majitelé bytů # 29, 64, 49 a 70 si domluví kontrolu individuálně s dodavatelem, GSM: 602 354 952 – p. Dušek, protože v určené době byty nezpřístupnili.

 

4.       Shromáždění SVJ

Výbor se rozhodl nesvolávat v roce 2008 žádné další shromáždění. Pokud to nebude nutné, bude další shromáždění svoláno u příležitosti předání vyúčtování služeb za rok 2008.

 

5.       Výtahy

P. Rychtařík informoval ostatní členy výboru o stavu výtahů. Revizní technik odhaduje jejich životnost na 3-4 roky, pak již nepovolí jejich další užívání. Je proto nutné začít šetřit na nové (nyní cca 3 miliony CZK).

 

6.       Plošina

P. Rychtařík znovu ověřil neprodejnost plošiny. Původní dodavatel by možná odkoupil pouze motor, a to za zlomek původní ceny. Na internetu se podobná prodává za cca 10 tisíc. P. Rychtařík navrhl, aby se další postup nechal na projednání v rámci dalšího shromáždění SVJ.

 

 

Zapsala:

Nováková, v Praze dne 18.09.2008