Jdi na obsah Jdi na menu
 


Schůze výboru ze dne 20.1.2009

Zápis z jednání výboru ze dne 20.1.2009 v 18:30
 
 
Přítomni: Humhalová, Nováková, Šoch, Rychtařík, Kunčarová
 
Program:
1.       Hodnocení úkolů z minulého jednání výboru
o      Úkoly z minulého jednání jsou splněny a všechny závady odstraněny a opravy hotovy.
o      Nájezdová rampa – ve výběrové řízení byla vybrána firma Manus Prostějov. Firma dodala 4 kopie projektové dokumentace, Výbor čeká na vyjádření stavebního úřadu k věcnému břemenu. Poté bude podána žádost spolu s dokumentací na stavební úřad Prahy 12.
2.       Hodnocení úkolů z loňského roku
o        Všechny úkoly a práce zahájené v loňském roce byly splněny a udělány.
3.       Reklamace zhotovení venkovního schodiště a současně reklamace zatékání do sklepů
o       bylo jednáno s firmou, která práce prováděla a tato sdělila, že závady budou odstraněny, jakmile dovolí počasí
4.       Reklamace zhotovení dovírání venkovních dveří
o       firmou bylo sděleno, že se jedná o špatně ukotvený rám dveří, který se prohnul a brání úplnému dovření dveří – bude odstraněno také, jakmile dovolí počasí (obě tyto reklamace řeší správce domu p. Václavík)
5.       Opravy a havárie
o        ve 3. patře vpravo od výtahu opraveny dveře
o        ve 2. patře dveří vpravo od výtahu byla provedena oprava a zprovoznění zámku (oboje zajistil p. Václavík)
o        dne 20.1.2009 došlo k poruše hlavního uzávěru kohoutu u požárního hydrantu – nahlášeno firmě Krtek
§           byl odstraněn havarijní stav
§           komplexní oprava bude zajištěna firmou Krtek co nejdříve.
6.       Úkoly do příštího jednání výboru
o        Naplánovat schůzku se správcem p. Václavíkem k vyjasnění spolupráce mezi správcem a výborem. Termín bude upřesněn později.
o        Slečna Nováková projedná s p. Kláskem orientační termín účetní uzávěrky roku 2008 a rozúčtování příjmu z antén pro jednotlivé vlastníky.
o        Pan Klásek ověří a dodá výboru aktuální stav dlužníků.
7.       Ostatní
o        Bylo zjištěno, že z knihy závad někdo úmyslně vytrhnul několik stran se zapsanými závadami – výbor nemůže reagovat na situaci týkající se závad zapsaných na těchto listech
o        Výbor žádá vlastníky a nájemníky bytů, aby veškeré poruchy výtahů hlásili správci p. Václavíkovi
o        Výbor projednal opakované stížnosti na poruchu domovních zvonků. Není v silách výboru zjistit, ve kterém bytě je špatně zavěšené sluchátko.
o        Výbor žádá vlastníky a nájemníky bytů aby nevyhazovali nedopalky z oken a udržovali pořádek u popelnic.
o        Výbor projednal stížnosti týkající se kouření ve společných prostorách domu, rušení nočního klidu vrtáním a jinými hlučnými činnostmi.
o        Pan Šoch zřídil internetové stránky SVJ U Vlečky:
www.uvlecky.estranky.cz
 
Zapsala:
Kunčarová, v Praze dne 03.2.2009