Jdi na obsah Jdi na menu
 


Schůze výboru ze dne 22. 9. 2011

14. 12. 2011

 

 

Zápis ze schůze výboru SVJ 3/2011, konané dne 22. 9. 2011 od 20:00h
 
        Přítomni:
        Za výbor:   J. Michálek, P. Rychtařík, R. Šoch
              Hosté:   I. Klásek,
 
1)      Výtahy
Došlo k posunutí termínu předání prvního výtahu a to o jeden týden. Práce na druhém výtahu byly zahájeny 23.9. předpokládáme, že druhý výtah bude předán v termínu 11.11.2011. Po ukončení prací na druhém výtahu bude provedena kolaudace ze strany dotčených orgánu koncem listopadu.
V nejbližších dnech budou předány nové klíče od výtahu do sklepa.
          
2)      Popelnicové stání
Probíhá shromažďování dokumentace pro územní souhlas s umístěním kontejnerového stání.
3)      Poskytování služeb firmou Planet A
Proběhlo připojení k internetu natažením kabelu z protějšího domu. Zavedení optického kabelu přímo do našeho domu je stále v řešení firmy s úřadem.
4)      Drobné opravy
Výbor prověřuje varianty výměny dveří ve sklepních prostorách u výtahů za bezpečnější. Dveře byly již několikrát opravovány.
Byla rozšířena informační nástěnka pro širší využívání obyvatel domu.
 
 
 
Zapsal: P. Rychtařík                                           Za správnost:
 
                                                                                                   ______________________________
Ověřil: J. Michálek                                                                                      Petr Rychtařík
                                                                                                                       předseda SVJ