Jdi na obsah Jdi na menu
 


Schůze výboru ze dne 23.6.2014

25. 6. 2014

 Zápis ze schůze výboru SVJ 2/2014, konané dne 23.6.2014 od 20:00h,

v kanceláři domu U vlečky 7
 
 
        Přítomni:
 
        Za výbor:   P. Rychtařík, J. Michálek, J. Krejčiřík
            
1)      Realizované opravy
      Výbor shrnul a vyhodnotil opravy provedené v posledních týdnech:
    - výměna vchodových dveří, a včasné rozdání čipů členy výboru všem majitelům a nájemníkům.  Výbor ještě zvažuje možnost nahradit pohybový senzor tlačítkem na otevírání dveří při vycházení z domu, aby nedocházelo k jejich zbytečnému otevírání při pohybu osob u schránek.
     - netěsnost na kompenzátoru v jednom z bytů. Následkem toho došlo k zatékání do bytu pod ním. Předseda výboru, P. Rychtařík, zajistil opravu a malíře a s pojišťovnou projedná možnost úhrady nákladů.
   - při nedávných výpadcích na společném osvětlení chodeb, bylo zjištěno několik závad:
        * nefungují některá nouzová světla
        * některé rozvaděče jsou volně přístupné, bez možnosti zamčení a bez varovného   
           označení.
      Uvedené nedostatky budou odstraněny.
     
2)      Odkup pozemku
Výbor dostal písemné vyjádření o souhlasu městské části P-12 s odkupem pozemku pod kontejnerovým stáním. Cena pozemku byla stanovena na 22.887,- Kč. Bližší informace jsou vyvěšeny na nástěnce. Výbor bude pokračovat v jednání o podpisu smlouvy a v krocích nutných k podání žádosti o změnu na příslušném katastrálním úřadu.
 
3)      Výtahy
Výbor stále jedná s firmou Bestlift o zlepšení provozu výtahu.
     
4)      Drobné opravy
     Výbor pověřuje správce, pana Kláska, odstraněním drobných závad: ukotvení rámu na kontejnerové kleci u popelnice na plasty, připevněním rámečku pod schodištěm a provedením nátěru střechy gumoasfaltem.
 
5)      Výbor žádá obyvatele domu, aby neodkládali věci před rozvaděče v chodbičkách.                                                       
Zejména jízdní kola (kolárna), nábytek a jiné těžší předměty a neomezovali tím jak volný přístup k rozvaděčům, tak volný pohyb osob.
 
 
Zapsal:  P. Rychtařík                                                                    Za správnost:
 
 
                                                                                   
Ověřil:  Ing. J. Michálek Csc.                                                  Petr Rychtařík
              místopředseda  SVJ                                                 předseda SVJ