Jdi na obsah Jdi na menu
 


Schůze výboru ze dne 25.1. 2010

 

Zápis ze schůze výboru SVJ 1/2010, konané dne 25. 1. 2010 od 19:45
 
Přítomni:
     Za výbor: M. Kunčarová, J. Michálek, P. Rychtařík, R. Šoch, M. Zborník
     Hosté:        I. Klásek, V. Václavík
Omluveni:      nikdo
Neomluveni: nikdo
 
1)      Reklamace TUV
Výbor zjistil, že nepravidelnosti v dodávce TUV a zhoršení její kvality byly v poslední době zapříčiněny připojováním nových bytů (za komořanským technologickým parkem) na vodovodní řad.
Výbor ve snaze řešit dlouhodobě opakované stížnosti na dodávku a kvalitu TUV se sešel se zástupci sousedního společenství k diskusi o možnostech společných kroků vedoucích k úspěšnému řešení reklamací na dodavatele TUV, firmu Brotánek.
Úkol trvá.
2)      Výtahy
Výbor kontaktoval nové firmy, které se zabývají rekonstrukcí výtahů a dodávkou technologií pro jejich provoz, a požádal je o vypracování nabídky pro náš dům. Zároveň požádal o aktualizaci nabídek již obdržených, aby se mohl informovaně rozhodnout pro nejvýhodnější nabídku a zahájit jednání o smlouvě na rekonstrukci. Ve smyslu usnesení shromáždění vlastníků a schváleného rozpočtu předpokládá výbor zahájení rekonstrukčních prací počátkem příštího roku, výběr nejvhodnější nabídky zhruba v měsíci dubnu, nejpozději květnu. V současné době výbor pečlivě studuje jednotlivé dostupné nabídky.
Úkol trvá.
V souvislosti s provozem stávajících výtahů, výbor žádá vlastníky a nájemníky bytů, aby při jakékoli poruše výtahu volali přednostně správce, pana Kláska tel. 777253822
 
3)      Odečty stavu vodoměrů, vyúčtování 2009, potvrzení o příjmu z pronájmu
Na počátku ledna byly členy výboru provedeny odečty spotřeby TUV a SV a zároveň kontrola funkce vodoměrů v jednotlivých bytech. Na základě zjištěných dat byly úhrady za dodávky energií a služeb v roce 2009 rozpočítány mezi jednotlivé vlastníky. Vyúčtování za rok 2009 bylo vlastníkům předáno v písemné formě. Současně bylo pro daňové účely vlastníkům předáno potvrzení o příjmu z pronájmu plochy na střeše domu mobilním operátorům.
Úkol splněn.
4)      Rampa
Plánovaná výstavba nájezdové rampy k vstupním dveřím byla dokončena. Rampa byla zaměřena specializovanou geodetickou firmou. Výsledný dokument je nutný podklad pro stavební úřad.
Úkol splněn.
5)      Různé
Výbor opakovaně řeší stížnosti nájemníků na nepořádek na schodišti (zejména na schodech ze 3. do 4. patra – nedopalky, propálená podlahová krytina, atd.). Výbor důrazně upozorňuje všechny vlastníky a nájemníky, že se jedná o hrubé porušení stanov SVJ.
Vzniká nebezpečí požáru a škoda na společném majetku. Přistižený nájemník či vlastník se vystavuje nebezpečí postihu, např. uhradit vzniklou škodu a na své náklady zajistit uvedení společné části domu do původního stavu.
Totéž platí pro nepořádek u strojovny výtahu v 9. patře, který se objevuje opakovaně i po opětovném uklizení.  
Nadměrné znečištění přízemí domu (zvláště při nepříznivém počasí) bylo eliminováno položením nových rohoží a dohodnutou zvýšenou frekvencí úklidu.
V souvislosti s tím výbor děkuje paní Květě Humhalové za vzorný úklid domu, obzvláště v období nepříznivého počasí, např. na počátku roku.
 
 
 
 
 
Zapsala: M.Kunčarová                                           Za správnost:
 
 
 
                                                                                                      _____________________
Ověřil:    J. Michálek                                                                               Petr Rychtařík
                                                                                                                  předseda SVJ