Jdi na obsah Jdi na menu
 


Schůze výboru ze dne 5.6.2008

5. 6. 2008

Zápis z jednání výboru ze dne 5.6.2008 v 19:00

 

 

Přítomni:         K. Humhalová, V. Nováková, R. Šoch, P. Rychtařík, M. Kunčarová, I. Klásek

 

Program:

 

1.      Volba předsedy a místopředsedy výboru a rozdělení kompetencí

Předseda:               Petr RYCHTAŘÍK

Místopředseda:       Marcela KUNČAROVÁ

 

Kompetence:

Petr Rychtařík:                        kontakt s p. Václavíkem,

technické záležitosti spojené s domem,

elektronické bankovnictví

 

Marcela Kunčarová:                  kontakt s p. Kláskem,

ekonomické záležitosti, elektronické bankovnictví,

faktury, účetní doklady, pokladna

 

Veronika Nováková:                 kontakt s p. Kláskem,

ekonomické záležitosti, elektronické bankovnictví,

faktury, účetní doklady

 

Rostislav Šoch:                        smlouvy (vypracování, evidence, kontrola),

kontakt s p. Václavíkem,

technické záležitosti spojené s domem

elektronické bankovnictví

 

Květoslava Humhalová:            kontakt s nájemníky,

administrativa, evidence změn v počtu osob v bytech

 

 

2.      Pracovní smlouvy členů výboru

Pan Klásek nesouhlasí s Dohodami o provedení práce členů výboru SVJ U Vlečky 2166/7 ve znění v jakém jsou podepsány pro rok 2008. Výbor se jednohlasně usnesl ponechat je v současném stavu. Veronika Nováková ověřovala správnost těchto smluv z několika zdrojů.

 

3.      Nové rozpisy záloh, evidenční karty bytů

Pan Klásek předal výboru konečnou verzi nových předpisů zálohových plateb pro období od 1.7.2008. Tyto budou doručeny nájemníkům osobní pochůzkou ve dnech 6.6.2008 a 9.6.2008 členy výboru (Humhalová, Rychtařík, Šoch). Kdo nebude zastižen osobně, budou mu poslány doporučeně.

Veronika Nováková vypracovala evidenční karty bytů, které budou vlastníkům dodány k odsouhlasení současně novými předpisy záloh. Tyto karty obsahují počet osob, spotřebu SV/TUV a nedoplatky/přeplatky na zálohách – vyúčtování. Veškeré nejasnosti ze strany vlastníků budou řešeny přímo s p. Kláskem.

 

4.      Postup s neplatiči, přeplatky

Pro neplatící nájemníky byl stanoven termín 31.7.2008 pro konečné uhrazení nedoplatků. Tyto záležitosti budou vždy řešeny přímo majitelem bytu s p. Kláskem. Během srpna 2008 budou vyřešeny případné nedoplatky. Přeplatky budou vráceny během srpna a září 2008, nejpozději do konce října 2008.

 

 

5.      Stanovení odměn výboru

P. Rychtařík navrhl odsouhlasit výši odměn dopředu na dobu neurčitou, aby nemuselo být hlasováno každý rok zvlášť. Prozatím byly odměny ponechány ve stávajícím stavu. Bylo navrženo, aby tato možnost byla přednesena k odsouhlasení na dalším shromáždění vlastníků.

 

6.      Nájezdová rampa

P. Běťák elektronicky informoval členy výboru o stavu jednání na stavebním úřadě Prahy 12. Dále potvrdil nutnost 100% souhlasu vlastníků se stavbou rampy (změnou územního rozhodnutí). Podpisy budou sbírány osobní pochůzkou ve dnech 6.6.2008 a 9.6.2008 (viz výše).

 

7.      Opravy a rekonstrukce

Teplá užitková voda: p. Václavík při osobní prohlídce zjistil havarijní stav tepelného výměníku v domě. Tento je značně zkorodovaný a teče.

Řešení: bylo rozhodnuto zadat tuto opravu firmě Antonín Krtek

Termín: neprodleně po podepsání smlouvy o dílo s touto firmou. V této souvislost předal R. Šoch k připomínkám členům výboru návrh smlouvy s firmou Antonín Krtek, který bude pro dům zajišťovat všechny opravy havarijních stavů na potrubní rozvody, topení a splaškové kanalizace patřící do společných prostor.

STA: oslovit alespoň 3 firmy, které provádějí rekonstrukce STA pro přechod na digitální vysílání.  Zajistit varianty řešení a cenové nabídky, které dovolují naše rozvody.

Termín: červen, červenec 2008

 

8.      Úkoly pro správce domu

a.         Zahájit výběrové řízení na úpravu STA pro DVB-T. Termín: výsledky prezentovat výboru do 31.07.2008.

b.         Vyhotovení návrhu pasportu domu ve spolupráci s výborem (připravit vzorovou tabulku pro zanesení údajů o domě správcem). Termín: do 31.9.2008.

c.         Kontaktovat servisní firmu Schindler výtahy v souvislosti s poruchami na malém výtahu. Termín: neprodleně.

 

9.      Úkoly pro členy výboru

a.         Vyzvednout notářský zápis. Termín: jakmile bude vyhotoven notářem.

b.         Zajistit ověření podpisů nového výboru pro OR. Termín: do konce června 2008

c.         V České spořitelně, a.s. změnit podpisové vzory nových disponentů s účtem a zajistit elektronické bankovnictví pro všechny členy výboru. Termín: neprodleně po vyzvednutí notářského zápisu.

d.         Do Sbírky listin OR doložit požadované dokumenty za rok 2007.

e.         M. Kunčarová: od P. Vajanského převezme pokladnu a všechny související dokumenty.

f.          R. Šoch: neprodleně dopracovat smlouvu s firmou Antonín Krtek a uvést ji v platnost.

g.         K. Humhalová a další: osobní pochůzkou předat nájemníkům nové rozpisy zálohových plateb, zajistit další podpisy nutné pro výstavbu nájezdové rampy a k odsouhlasení předat evidenční karty bytů.

 

Zapsala:

Kunčarová, v Praze dne 16.6.2008