Jdi na obsah Jdi na menu
 


Schůze výboru ze dne 7.10.2009

Zápis z jednání výboru ze dne 7.10.2009 v 19:00
 
 
Přítomni: Petr Rychtařík, Marcela Kunčarová, Rostislav Šoch, Jiří Michálek, Ivan Klásek
 
 
Program:
1.     Dlužníci
Výbor opětovně řešil problém dlužníků a účetní p. Klásek informoval o výši jejich dluhů. Výbor se dohodl, že dlužníci budou osobně informováni a seznámeni se současným stavem plateb jejich záloh a bude s nimi tato situace individuálně řešena.
2.       Odměny členům výboru
Podle doporučení minulého shromáždění vlastníků, výbor projednával formu a výši vyplácení odměn svým členům. Připravený návrh bude projednán na připravovaném shromáždění v listopadu t.r.
3.       Shromáždění vlastníků jednotek
Výbor se rozhodl přesunout shromáždění z květnového termínu na konec listopadu (48. týden, 23.-27.11. 2009). Důvodem je nutnost schválení plánu prací a čerpání financí na rok 2010 a zpráva o proběhlých akcích a čerpání finančních prostředků v roce 2009.
4.       Rampa
P. Rychtařík informoval výbor o tom, že 29.9.2009 proběhlo veřejné projednávání v místě stavby, ke kterému se nedostavil nikdo s připomínkami. Stavební povolení očekáváme do měsíce.
5.       Problémy s TUV
Bude kontaktována firma Brotánek, se kterou bude řešena nedostatečná dodávka TUV a budou uplatňovány reklamace.
6.       Ostatní
  • Výbor ve spolupráci se sousedními SVJ bude řešit bezpečnost a životní prostředí v našem okolí s městskou částí Praha 12.
  • Výbor žádá vlastníky o včasné placení měsíčních záloh tak, jak bylo schváleno shromážděním vlastníků dne 31.3. 2009 v souladu s novými stanovami.
  • Výbor naléhavě žádá nájemníky bytů, aby nevyhazovali nedopalky a odpadky z oken, a o důsledné třídění a minimalizaci odpadu (sešlapávání PET lahví a skládání kartónových krabic). Nutnost odvozu většího objemu odpadu, respektive vyšší frekvence odvozu, je v každém případě spojena s výrazně vyššími náklady. Zároveň žádáme nájemníky o udržování pořádku u popelnic.
  • V týdnu od 29.9. proběhla výměna oken na společných balkonech. Výbor důrazně žádá všechny obyvatele domu, aby jakkoli nezasahovali do jejich konstrukcí a nepoškozovali nové dveře a okna (zejména se jedná o montování petlic na balkónové dveře, provrtávání různých průchodů pro kabely a podobné zásahy)
  • Výbor opětovně projednal stížnosti týkající se kouření ve společných prostorách domu, rušení nočního klidu vrtáním a jinými hlučnými činnostmi. Výbor prosí obyvatele, aby se vystříhali veškerých projevů obtěžujících okolí, zejména nadměrného hluku a zápachu. Dodržování nočního klidu je zakotveno ve stanovách společenství vlastníků. Jejich respektování je základní podmínkou pro dobrou atmosféru v našem domě a klidné a nerušené spolužití nájemníků všech 70 bytových jednotek.
  • Rovněž žádáme obyvatele o udržování pořádku na chodbách, schodišti, ve sklepích a před domem.
www.uvlecky.estranky.cz
 
Zapsala:
Kunčarová, v Praze dne 9.10.2009