Jdi na obsah Jdi na menu
 


Schůze výboru ze dne 8.4.2013

3. 7. 2013
Zápis ze schůze výboru SVJ 2/2013, konané dne 8.4.2013 od 20:00h,
v kanceláři domu U vlečky 7
 
 
 
        Přítomni:
        Za výbor:   P. Rychtařík, J. Michálek, J. Krejčiřík
              Hosté:   I. Klásek
 
 
 
1)      Dovírání vchodových dveří
Po konzultacích o možnosti instalace elektrického dveřního dovírače, nám oslovená firma LANOS pro náš typ vchodových dveří tento dovírač nedoporučila (elektrický dovírač totiž při větším odporu při zavírání vypne, takže problém s dovíráním za větrného počasí by nebyl odstraněn). Při zvážení možných řešení dovírání vchodových dveří (zejména za nepříznivých povětrnostních podmínek) tak zůstává pouze jediná možná varianta, a to změna směru otevírání dveří.
Protože změna otevírání dveří jejich pouhým otočením, tedy s výsledným otevíráním ven, směrem na zvonkové tablo, pouze celý problém převrací – dveře se sice za větrného počasí dovřou, ale k jejich překonání při otevírání bude třeba tak značné síly, že se slabší jedinci naopak nedostanou ven, přiklání se výbor (a to i z dalších, zejména bezpečnostních důvodů) k jiné možnosti, a to k systému posuvných dveří, v kombinaci s otevíráním pomocí čipové karty.
Výbor bude vlastníky o detailech informovat e-mailem.
 
2)      Odprodej pozemků
Výbor byl seznámen s vyjádřením MÚ pro Prahu 12 ke své žádosti o odkup pozemku kolem domu a pod kontejnerovým stáním. Stanovisko městské části je následující:
- byl vydán souhlas o odprodeji části pozemku na kontejnerové stání
- nebylo doporučeno odprodat pozemek kolem domu pouze v šířce 1m. Příslušné komise MÚ doporučují pozemek prodat pouze jako větší ucelenou část.
V souladu s usnesením shromáždění vlastníků tedy bude výbor nadále jednat Městským úřadem pro Prahu 12 o odprodeji pozemku kolem domu, a to ucelené části s maximálním vymezením k chodníku na západní straně (vstup do domu) a směrem ke hřišti s hranicí 1m od domu.
Výbor si nechá vypracovat zaměření vymezené části pozemků, pro konkrétní návrh na odkup.
 
3)      Rekonstrukce hydroizolace
     Výbor dostal kladné vyjádření městské části na provedení rekonstrukce hydroizolace kolem domu a získal 78,49% souhlasů jednotlivých vlastníků. Výbor vybal firmu STAVOSAN s kterou bude jednat o smlouvě o dílo na provedené práce. O termínu a časovém harmonogramu prací a bude výbor obyvatele domu včas informovat.
 
 
4)      Smlouva
Smlouva s firmou Airwaynet je stále v jednání o detailním znění jednotlivých ustanovení.Firma Airwaynet, vzhledem ke stávající konkurenci, neuvažuje o nabídce internetového připojení v našem domě.
5)      Pojistka na dům
Výbor na základě několika nabídek různých pojišťovacích společností vybral pro aktualizované pojištění domu Českou Pojišťovnu. Přitom bude cena o třetinu nižší při lepších podmínkách pojištění.
6)      Dotaz vlastníků na záření z antén
     Výbor byl osloven vlastníky a obyvateli devátého patra a požádán o zajištění měření nezávadnosti vysílacích technologií umístěných na střeše našeho domu. Výbor se obrátil na jednotlivé provozovatele těchto technologií, aby jejich nezávadnost aktuálně doložili. Všechny provozované technologie musí splňovat přísné hygienické normy. Prohlášení o splnění hygienických podmínek, respektive o jejich aktualizaci ve smyslu platných zákonných norem, jsou doložena a uložena spolu s ostatními podklady v kanceláři SVJ. Výbor obyvatelům 9. patra ještě odpoví zvláštním e-mailem.
 
 
    
Zapsal:  P. Rychtařík                                                                    Za správnost:
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             
Ověřil:  Ing. J. Michálek Csc.                             Petr Rychtařík

              místopředseda  SVJ                            předseda SVJ