Jdi na obsah Jdi na menu
 


Za rok 2010

14. 12. 2011

 

 

Zpráva o hospodaření Společenství vlastníků jednotek domu U Vlečky 2166/7
 od 1.1. do 31.10. 2010
 
K 31. 10. 2010 má SVJ finanční prostředky celkem      2.561.481,16 Kč,
                          z toho pokladna                                             8.688,00 Kč
              a na běžném účtu č. 96585399/0800 celkem     2.552.793,16 Kč
 
Fond oprav
 
Předpis    FO   za 01 – 10 / 2010   je         826.980,00 Kč
Za pronájem mobilním operátorům       249.111,00 Kč
FO převedený z minulých období          1.705.460,95 Kč
                                      Celkem FO        2.781.551,95 Kč
 
Čerpání FO:
 
 1) Výměna vodoměrů studené vody ..................    44.506,00 Kč
 2) Geometrické plány rampy .............................    12.000,00 Kč
 3) Sadová úprava před domem …..............…...     17.152,00 Kč
 4) Základy pro rampu ................………………    52.000,00 Kč  
 5) Oprava spáry oplechování střechy ………....      3.300,00 Kč
 6) Ostatní drobné opravy .................…………...   20.969,00 Kč
 7) Záloha na výrobu výtahů …............................ 278.190,00 Kč  
 
                            Celkem vyčerpání FO………… 428.117,00 Kč
 
Zálohy na služby
 
   Studená voda ............................ 179.407,00 Kč
   Teplo .......................................... 456.981,00 Kč
   Teplá voda ................................. 432.681,00 Kč
   Výtah .........................................    47.332,00 Kč
   Odpadky ...................................    24.012,00 Kč
   Pojištění nemovitosti ...............     49.752,00 Kč
   Úklid domu .............................      88.722,00 Kč       
   Správa domu ............................    93.960,00 Kč
   Zálohy služby .............................. 50.120,00 Kč
 
          Celkem za služby:            1.543.610,00 Kč
 
 
Nesplacené dluhy spoluvlastníků
z minulých období ve výši ....................... 37.288,00 Kč
 
Dlužné částky záloh a fondu oprav
letošního roku ........................................... 52.189,00 Kč
 

Přeplatky záloh letošního roku ................. 35.108,00 Kč